Βιολογικά Τρόφιμα

Από την στιγμή που το βιολογικό προϊόν θα φύγει από το χωράφι, πιθανόν θα περάσει διάφορα στάδια μέχρι να καταλήξει προς κατανάλωση. Κάθε στάδιο προϋποθέτει την ίδια φροντίδα, επαγγελματισμό και συμμόρφωση με τους κανονισμούς οργανικής γεωργίας που απαιτούνται από τους βιολογικούς παραγωγούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν είναι 100% βιολογικό.

Μεταποίηση Βιολογικών προϊόντων

Οι μεταποιητές βιολογικών προϊόντων και κατ’ επέκταση, οι πωλητές και οι διανομείς τροφίμων, έχουν τους ίδιους στόχους – να παρέχουν τρόφιμα που σέβονται το περιβάλλον και τον φυσικό κύκλο. Τα παρακάτω αποτελούν κύριες αξίες στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων:

  • Η χρήση πρόσθετων και η επεξεργασία των τροφίμων είναι περιορισμένη
  • Μόνο μικρές ποσότητες συνθετικών συστατικών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανικών (GMOs)

Νομικό Πλαίσιο για την μεταποίηση βιολογικών προϊόντων

Όπως οι παραγωγοί έτσι και οι μεταποιητές έχουν υποχρέωση να ακολουθούν συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις προκειμένου τα προϊόντα τους να φέρουν το Ευρωπαϊκό Λογότυπο και την επισήμανση για την Βιολογική Γεωργία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την βιολογική γεωργία:

  • Τα περισσότερα από τα συστατικά θα προέρχονται από βιολογική παραγωγή
  • Τα μη βιολογικά αγροτικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Κράτος Μέλος.
  • Μόνο μικρές ποσότητες πρόσθετων ή βοηθητικά μέσα επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνικών αρωματικών, χρωστικών ή γευστικών ουσιών
  • Τα βιολογικά και τα μη βιολογικά υλικά πρέπει να αποθηκεύονται, διακινούνται και επεξεργάζονται ξεχωριστά σε όλες τις περιπτώσεις

Έλεγχοι για τους μεταποιητές βιολογικών προϊόντων

Για όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές οι μεταποιητές του βιολογικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχονται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο για να διασφαλίζεται ότι τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.